Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Van Wemmel

De Limburg Stirumlaan 99

1780 Wemmel

Hoofdapotheker: Pieter Vermeersch

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0432.763.322

Machtigingsnummer APB: 220502

Telefoonnummer: 02 460 75 55

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.